17/5/16 כתבה: "העליון: ניירות עבודה של רו"ח מבקר אינם חסויים"

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3687870,00.html