29/9/16 אצלנו במשרד: טקס פתיחת מסחר בבורסה לניירות ערך של חברת מגוריט ישראל בע"מ

http://www.tase.co.il/Heb/NewsandEvents/PRArchive/2016/Pages/PR_20160929.aspx