תחומי התמחות

שוק ההון

בתחום ניירות הערך ושוק ההון משרדנו עוסק במתן ייעוץ משפטי וליווי חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בעסקאות, גיוסי הון וחוב ובפעילות השוטפת בכל הקשור לדיני חברות ודיני ניירות ערך.

המשך קריאה
מסחרי

צוות המשרד, בראשות עו"ד ארז רוזנבוך הינם "מוטי עסקה" - "Deal Makers". פריזמת ההתבוננות שלנו בכל עסקה הינה מסחרית–כלכלית בראש ובראשונה ומניעה אותנו למצוא את הפתרון המשפטי המתאים לשם מיקסום התועלות של הלקוח מהעסקה יחד עם שמירה אפקטיבית על האינטרסים המסחריים העיקריים וניהול סיכונים יעיל.

המשך קריאה
תאגידים

משרד עו"ד ארז רוזנבוך מספק שירותים ומענה לכל שלב בחיי חברה לרבות התאגדות והסכמי מייסדים, שינויים במבנה ההתאגדות ובהון המניות, הסכמי העסקה וייעוץ, הסכמי השקעה ומיזוג, תגמול בכירים ואופציות עובדים.

המשך קריאה