תחומי התמחות > תאגידים

משרד עו"ד ארז רוזנבוך מספק שירותים ומענה לכל שלב בחיי חברה לרבות התאגדות והסכמי מייסדים, שינויים במבנה ההתאגדות ובהון המניות, הסכמי העסקה וייעוץ, הסכמי השקעה ומיזוג, תגמול בכירים ואופציות עובדים.

משרדנו מספק שירותים ומענה לכל שלב בחיי חברה, לרבות הקמת חברה וכתיבת הסכמי מייסדים, שינויים במבנה ההתאגדות ובהון המניות, הסכמי העסקה וייעוץ, הסכמי השקעה ומיזוג, תגמול בכירים ואופציות עובדים.

סביבת העבודה עמה מתמודדים כיום חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים הינה סביבה עתירת רגולציה המשתנה תדיר אשר תוצרי האכיפה שלה עלולים להעיב באופן מהותי על התנהלותה העסקית של חברה. אנו מלווים את לקוחותינו ומאירים את דרך הפעולה הנכונה ביותר עבורם בכל סיטואציה בהתנהלות השוטפת, בהתאם לדרישות הרגולציה.

צוות המשרד, בראשות עו"ד ארז רוזנבוך, עומד בקשר שוטף עם החברות ומייעץ לחברי דירקטוריון והנהלה של חברות ציבוריות ופרטיות בנוגע להיבטי ממשל תאגידי, באמצעות הדרכות ופרסומים ותוך השתתפות פעילה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו.