תחומי התמחות > מסחרי

צוות המשרד, בראשות  עו"ד ארז רוזנבוך הינם "Deal Makers". פריזמת ההתבוננות שלנו בכל עסקה הינה מסחרית–כלכלית בראש ובראשונה ומניעה אותנו למצוא את הפתרון המשפטי המתאים לשם השאת התועלות של הלקוח מהעסקה יחד עם שמירה אפקטיבית על האינטרסים המסחריים העיקריים וניהול סיכונים יעיל.

תהליכי חשיבה יצירתיים, המותאמים לכל לקוח באופן אישי, ומבוססים על ניסיון ארוך שנים בגיבוש עסקאות חדשניות, מניעים את צוות משרדנו בעת ההתקשרות עם לקוחותינו, החל מהשלב הראשוני של גיבוש מבנה ואסטרטגיית ההתקשרות, התכנון הפיננסי ומבנה המימון, שיקולי מיסוי וניהול סיכונים וכמובן השיקולים המסחריים האחרים הרלוונטיים לכל עסקה לגופה.

השירותים המשפטיים שאנו מעניקים כוללים, בין היתר, ניהול משא ומתן, גיבוש מתווה עסקאות והסדרים וכתיבת הסכמים לרבות:

  • הסכמי השקעה

  • הסכמי הלוואה ומימון

  • מיזמים משותפים ושיתופי פעולה עסקיים

  • הסכמי ייעוץ

  • הסכמי נאמנות

  • חוזי מכר ומסחר מגוונים