ליווי חברות ציבוריות בבורסה

משרד ארז רוזנבוך מעניק ייעוץ משפטי וליווי שוטף לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בבורסה בתל אביב בכל הקשור לדיני חברות ודיני ניירות ערך וייצוג מול הרגולטורים השונים (רשות ניירות ערך והבורסה).

משרדינו מלווה את לקוחותיו באופן שוטף במהלך עסקיהם ובכלל זה סיוע בהכנת דיווחים מיידיים; ליווי דירקטוריון החברה וועדותיו והשתתפות בישיבות; גיבוש וליווי עסקאות פיננסיות לרבות גיוסים, הנפקות, מיזוגים ורכישות, עסקאות רכישת שליטה, השתלטויות עוינות, עסקאות בעלי שליטה ובעלי עניין, הסדרי חוב, עסקאות SWAP (עסקאות החלף) – החל משלב גיבוש מבנה העסקה ואסטרטגיית ההתקשרות, התכנון הפיננסי ומבנה המימון, שיקולי מיסוי וניהול סיכונים, ניסוח הסכמים וניהול משא ומתן וכן שיקולים מסחריים אחרים הרלוונטיים לכל עסקה לגופה; הכנת מדיניות תגמול ותכניות אופציות לעובדים ונושאי משרה; כתיבת חוות דעת; טיפול בהיבטי סחירות ומסחר בבורסה.

כמו כן, משרדנו מלווה את לקוחותיו בעבודה מול כלל השחקנים המעורבים בשוק ההון ובכללם רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, נאמנים, נציגויות, חתמים, מפיצים, חברות דירוג ואנליזה ועמדות מפתח נוספות בשוק במסגרת ביצוע גיוסי הון וחוב בשוק המשני, עסקאות הקצאה פרטית ומיזוגים, הסכמי השקעה, הצעות רכש, טיפול בחוב והסדרי חוב והליכים משפטיים נלווים.