תאגידים

משרד ארז רוזנבוך מספק שירותים ומענה לכל שלב בחיי התאגיד החל מהתאגדותו, עריכת הסכמי מייסדים, שינויי מבנה והון, הסכמי העסקה וייעוץ, מכירת השליטה, הסכמי השקעה ומיזוג, תגמול בכירים ואופציות עובדים וגיוסי הון וחוב.

צוות המשרד, בראשות עו"ד ארז רוזנבוך, עומד בקשר שוטף עם החברות ומייעץ לחברי דירקטוריון והנהלה של חברות ציבוריות ופרטיות בנוגע להיבטי ממשל תאגידי, באמצעות הדרכות ופרסומים ותוך השתתפות פעילה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו.

כמו כן, משרדנו מתמחה בכתיבת חוות דעת מעמיקות בסוגיות מורכבות עבור לקוחותיו, בתחומים של דיני חברות ודיני ניירות ערך.