משפט מסחרי וליווי גופים מתוחכמים

פריזמת ההתבוננות שלנו בכל עסקה הינה מסחרית-כלכלית בראש ובראשונה ומניעה אותנו למצוא את הפתרון המשפטי המתאים ביותר לשם השגת המטרות והשאת התועלות של הלקוח מהעסקה יחד עם שמירה אפקטיבית על האינטרסים המסחריים והמשפטיים העיקריים וניהול סיכונים יעיל בכל עסקה.

משרדנו מאופיין בתהליכי חשיבה יצירתיים, המותאמים לכל לקוח באופן אישי ומבוססים על ניסיון ארוך שנים בגיבוש עסקאות חדשניות, אשר מניעים את צוות משרדנו בעת ההתקשרות עם לקוחותיו, החל מהשלב הראשוני של גיבוש מבנה העסקה ואסטרטגיית ההתקשרות, התכנון הפיננסי ומבנה המימון, שיקולי מיסוי וניהול סיכונים, ניסוח הסכמים וניהול משא ומתן וכן שיקולים מסחריים אחרים הרלוונטיים לכל עסקה לגופה.

כמו כן, משרדנו מתמחה בליווי גופים מתוחכמים הפעילים בשוק ההון, כגון, גופי נוסטרו, חתמים, מפיצים, קרנות גידור והשקעה, לרבות קבלת אישורים רגולטורים הנדרשים לצורך פעילותם.

השירותים המשפטיים שאנו מעניקים כוללים, בין היתר, ניהול משא ומתן, גיבוש מתווה עסקאות והסדרים וכתיבת הסכמים לרבות הסכמי השקעה, הסכמי הלוואה ומימון, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה עסקיים, הסכמי יעוץ, הסכמי נאמנות והסכמי מכר ומסחר מגוונים.