חדשות

ינואר, 2021  

משרדנו ליווה את חברת רותם שני יזמות והשקעות בע"מ – העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי – בהנפקה לראשונה של ניירות ערך לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 46 מיליון ש"ח.