חדשות

יוני, 2021  

משרדנו ליווה את קבוצת יובלים השקעות בע"מ – העוסקת התחום הנדל"ן היזמי – בהנפקה לראשונה של אגרות חוב לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 100 מיליון ש"ח.

יוני, 2021  

משרדנו ליווה את חברת בול מסחר והשקעות בע"מ – העוסקת בתחום המימון החוץ בנקאי ומעניקה ללקוחותיה השונים פתרונות אשראי כנגד ניכיון ממסרים דחויים – בהנפקה לראשונה של מניותיה לציבור (IPO).

יוני, 2021  

משרדנו, באמצעות עוה"ד ארז רוזנבוך ומיכל פישמן, ליווה את חברת נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ – חברה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלים קרקעיים ואויריים – בהנפקה לראשונה של מניותיה לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 113 מיליון ש"ח.

מאי, 2021  

משרדנו ליווה את חברת אב-גד החזקות בע"מ – העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל ובתחום הביצוע – בהנפקה לראשונה של אגרות חוב לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 60 מיליון ש"ח (ינואר 2021) ולאחר מכן בהנפקה לראשונה של מניותיה לציבור, במסגרתה גויסו 31 מיליון ש"ח (מאי 2021).

מרץ, 2021  

משרדנו ליווה את רותם שני יזמות והשקעות בע"מ בהנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב ראשונה (סדרה א') בהיקף כספי כולל בסך של כ-101 מיליון ש"ח.

ינואר, 2021  

משרדנו ליווה את חברת רותם שני יזמות והשקעות בע"מ – העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי – בהנפקה לראשונה של ניירות ערך לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 46 מיליון ש"ח.